Host 'szu.pl' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
Trade Leads

:  
:  


 
?
!
 
?
!
 
MENU

-
-
-

-
-

:
-
-
-


-
-
- ,
- .
- ,
- ,
- , www
- ,
-
- ,
- , .
-
-
- , .
-
- , ,
- ,
-
-
-
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
-
-
- .
- - ,
- . . .
-
-


-
- ?


B2B


  
. :
 :   :    
      
 

!
 

    .
 

OPENKontakt.com - .

    5000 , , , , . .
 
    - , , , . "" , e-mail.
 
    , , e-mail. "" !. : .
 
 

!
REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  PRZYJACIELE  |  NAPISALI O NAS  |  NEWS ISO 9001:2008
(c) BV Sp. z o.o.   hosting: Szu.pl
 
Dlaczego warto korzysta z serwisw spoecznociowych? Promocja firmy i jej produktw, poszukiwanie taszych usug, budowa wizerunku - to tylko niektre korzyci, jakie firmy mog osign dziki portalom spoecznociowym. To nowe narzdzie do rozwoju i tani sposb na dotarcie do tysicy uytkownikw. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl - w ostatnich czasach moemy zauway ogromn popularno serwisw spoecznociowych. A 80 proc. polskich internautw odwiedzio ju jak spoecznociwk, a ponad 2/3 ma profil na co najmniej jednym takim portalu! - takie s wyniki pierwszej polskiej edycji badania "Never Ending Friending". Prawie poowa osb korzystajcych z internetu zaglda do spoecznociwki codziennie lub prawie codziennie. Warto pamita, e serwisy takie jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl s wsptworzone przez uytkownikw, ktrzy czsto maj wsplne zainteresowania. To sprawia, e dziki nim mona dotrze do precyzyjnie okrelonej grupy. S wic skutecznym narzdziem marketingowym. Ten potencja nie mg nie zosta zauwaony przez ludzi zwizanych z biznesem. Coraz popularniejsze s portale, ktre skupiaj przedsibiorcw. Dla nich jest to miejsce, w ktrym mog promowa swoje firmy, znale nowych pracownikw i tanie usugi. Ale nie tylko - tu mona przede wszystkim nawiza nowe, korzystne kontakty biznesowe. Ciekawe pod tym wzgldem portale to np. Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl oraz Profeo.pl. Z bada przeprowadzonych przez Gemius na zlecenie Profeo.pl wynika, e dziki serwisom spoecznociowym poowa uytkownikw biznesowych nawizaa nowe znajomoci. Jedna trzecia badanych spotkaa si z osobami, z ktrymi kontaktowaa si na biznesowym portalu spoecznociowym. Natomiast 21 proc. ju zrealizowao wsplne przedsiwzicie z osob poznan w serwisie! Firmy s coraz czciej obecne w serwisach spoecznociowych, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl take dlatego, e mog spotka tam swoich klientw. Co ciekawe - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Jupiter Research - a jedna trzecia internautw przyznaje, e spoecznociwki wpywaj na ich decyzje zakupowe. Skd tak wysoki wynik? Chodzi m. in. o to, e czonkowie tej samej spoecznoci ciesz si wikszym zaufaniem. Z kolei a 85 proc. uytkownikw spoecznociwek uwaa, e przedsibiorstwa powinny wsppracowa ze swoimi klientami wykorzystujc do tego spoecznoci internetowe (badania Opinion Research). Przedsibiorcy z pewnoci powinni mie to na uwadze, wchodzc na portale takie, jak np. na Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Grono.net, Biznes-Klasa.pl. Przed podjciem decyzji o zaoeniu konta warto przyjrze si portalom i zastanowi si, czego od nich oczekujemy. Jeli chodzi o zdobycie perspektywicznych znajomych do biznesu, interesujc opcj bdzie Biznes-Klasa.pl. Powstaa ona przede wszystkim po to, aby uatwi osobom i firmom kontakty biznesowe. Haso portalu to "Po znajomoci - zawsze atwiej". Mimo, e dziaa dopiero od listopada, wyrnia si liczb funkcji i narzdzi. Aby rozwija dziaalno i ofert firmy na portalu, mona tu nie tylko zamieci ofert firmy, artykuy i udziela si na branowym forum - ale te m.in. organizowa spotkania, informowa o ciekawych wydarzeniach, umieszcza zapytania biznesowe i uczestniczy w grupach branowych. Na portalu Biznes-Klasa.pl wykorzystano model polegajcy na odwieaniu znajomoci, tym razem z pracy. Na portalu dostpna jest specjalna wyszukiwarka osb i firm. Kady moe w ramach swojego profilu stworzy wasn ciek zawodow oraz opisa aktualn dziaalno. Uytkownicy portalu zobowizani s do wzajemnej pomocy w kontaktach biznesowych. Na takich portalach mona pozna wiele osb prowadzcych biznes w interesujcych nas branach. Wielu z nich to znajomi naszych znajomych - a dziki temu mona prowadzi z nimi interesy na bardziej swobodnej, koleeskiej stopie. Warto mie jak najwicej kontaktw, bo im wicej znajomoci, tym wicej korzyci. Takie kontakty daj Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl. Dla firm portale biznesowe to ogromna baza informacji dotyczcych rynku i brany. Dlatego te tak czsto korzystaj z serwisw typu GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl czy Profeo.pl. Na Biznes-Klasie przedsibiorcy mog pisa nie tylko o swoich produktach, ale te - co jest szczeglnie cenn moliwoci - sami mog zosta moderatorami grup dotyczcych konkretnych bran. Moderatorzy bran dziaaj wykorzystujc ju gotowe narzdzia i popularno serwisu. Mog zgasza wasne pomysy, moderowa forum i umieszcza nowoci dotyczce przedsibiorstwa i brany. Taka aktywno z pewnoci suy rozwojowi firmy. Biznesowe spoecznoci internetowe dziaaj jak spotkania online dla specjalistw z dziedziny biznesu. Tak dziaa m.in. LinkedIn.com, Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl. Przedsibiorcy mog tu nawizywa kontakty bezporednio ze sob lub w ramach grup, ktre skupiaj osoby o podobnych zainteresowaniach i wsplnych celach. Np. na portalu Biznes-Klasa.pl suy temu uyteczne narzdzie "Grupy branowe". To osoby i firmy skupione wok konkretnych bran. Tu mona znale osoby, ktre maj podobne problemy branowe, podzieli si pomysami i dowiedzie, jak rozwin swoj dziaalno. Jeli nie ma interesujcej grupy, kady moe stworzy now. Co wane, kady moe zosta moderatorem grupy branowej. Na portalach spoecznociowych pojawia si coraz wicej ciekawych narzdzi, ktre przycigaj uytkownikw. Jednak tych jest duo i nie zawsze s skuteczne. Warto wic skupi si na takich, ktre stale wprowadzaj nowoci, dziki ktrym na portalu rzeczywicie wida ruch i aktywno. Jednym z najlepszych przykadw jest portal Biznes-Klasa.pl, ktry powsta wanie po to, aby uatwi osobom i firmom kontakty biznesowe. Portal przyciga uytkownikw gwnie dziki kolejnym wdraanym przez siebie innowacjom. Ciekawe opcje maj te Facebook.com, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl. W obecnych czasach jestemy coraz bardziej zaangaowani w ycie internetowe - czsto staje si ono naszym drugim yciem. Jak pokazuj badania, uytkownicy wurtualnych spoecznoci coraz rzadziej korzystaj z innych mediw. Wg TNS, Teenage Research Unlimited i Marketing Evolution co pita osoba zaangaowana w spoecznociwki przestaje korzysta z innych form rozrywki, takie jak ogldanie telewizji, gry komputerowe czy nawet inne strony internetowej sieci. To powoduje, e takie portale, jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl ciesz si coraz wiksz popularnoci. Dla 15 proc. internautw logowanie si na popularny serwis, taki jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl to pierwsza czynno kadego dnia. Z kolei 16 proc. internautw robi to przed pjciem do pracy lub szkoy, 25 proc. - w czasie przeznaczonym na prac lub nauk, 31 proc. - po powrocie do domu, a 68 proc. - wieczorem. Co ciekawe, mimo e z portali spoecznociowych mona korzysta tylko za porednictwem internetu, s one znane nie tylko internautom. Bo kt nie sysza o serwisach Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com czy Grono.net? Co internauci najczciej robi w portalach spoecznociowych? Najpopularniejsz form ich aktywnoci jest ocenianie zawartoci serwisw oraz narzdzi i produktw oferowanych przez sie. Takie oceny zostawia w internecie 4 na 5 uytkownikw. Z kolei 2 na 3 zamieszcza w sieci fotografie oraz pliki multimedialne, a blisko poowa zostawia komentarze. Dotyczy to oczywicie popularnych i skutecznych portali, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl. Dlaczego portale spoecznociowe ciesz si tak du popularnoci? Z upywem lat wizy w spoeczestwie staway si coraz sabsze - a serwisy spoecznociowe stay si okazj do ich nawizania i odnowienia. Ten pogld ma potwierdzenie w wynikach bada Womma.org. Wedug nich osoby zarejestrowane na serwisach spoecznociowych wykorzystuj je w pierwszej kolejnoci do kontaktw z przyjacimi (69 proc.), odwieania znajomoci ze znajomymi, z ktrymi stracili kontakt (46 proc.) oraz komunikacji z czonkami rodziny (41 proc.). Warto zwrci uwag na to, e spoecznociwki, oprcz zapewniania nam przyjemnoci w wolnym czasie, s take rdem wiarygodnych informacji. Wiadomoci, ktre na nich znajdziemy, s wolne od maniery znanej z newsw, a jednoczenie pozbawione komercyjnego podtekstu. Si takich portali, jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl stanowi szczero i prawdziwo przekazu zamieszczanego przez uytkownikw. Bo to uytkownicy s tu autorami i bardzo czsto moderatorami. Np. na Biznes-Klasie kady moe zosta moderatorem grupy branowej i w jej ramach rozwija swoj firm i bran - wykorzystujc ju gotowe narzdzia i popularno portalu. To bardzo interesujca opcja dla wszystkich osb, ktre chc aktywnie dziaa w swoich branach, a jednoczenie promowa swoje firmy i usugi. Serwisy spoecznociowe to najlepszy dowd na to, e mimo cigej komercjalizacji internet jest wci znakomitym miejscem do wolnej, niezalenej wymiany pogldw i stanowisk midzy ludmi. To rwnie dlatego Biznes-Klasa.pl, Facebook.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl wci zyskuj nowych uytkownikw. Jak wskazuj badania, a 75 proc. uytkownikw internetu traktuje serwisy spoecznociowe jako uyteczne narzdzie kontaktu z innymi. Co wane, pomagaj one przezwyciy rne bariery i przeszkody w kontakcie, takie jak odlego czy niemiao uytkownikw. Najwiksz tajemnic sukcesu serwisw spoecznociowych jest zjawisko, ktre okrelamy jako Web2.0. Dziki niemu internet otworzy si na zwykych ludzi - i da im niespotykane dotychczas moliwoci prezentacji siebie oraz publikacji. Dzi kady moe zdecydowa, jakie pliki chce zamieszcza i z kim chce si kontaktowa przez sie. Jeszcze kilkanacie lat temu byo to nie do pomylenia, wic tym bardziej nie do zrealizowania. Internetowa sie przewrcia ca sytuacj. Dzi jestemy w punkcie, w ktrym portale spoecznociowe zawojoway internetem. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl czy MySpace.com popularnoci bij na gow "standardowe" serwisy i ich klasyczn ofert. Biznesowe serwisy spoecznociowe to wietne miejsce do znalezienia pracy oraz pracownika. Warto pamita, e wielu pracodawcw najchtniej zatrudniaoby w firmie osoby znane, w tym rodzin. Zamknita spoeczno, jak jest serwis spoecznociowy, daje namiastk takiej wsplnoty i poczucie przynalenoci do grupy. Osoby znajome, choby tylko z listy na Biznes-Klasie, ciesz si naszym wikszym zaufaniem. Warto o tym pamita w kontekcie poszukiwania pracy. Ale take specjalici od rekrutacji coraz czciej szukaj pracownikw na portalach spoecznociowych, takich jak GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl, Profeo.pl czy LinkedIn.com. Licz s dla nich nie tylko informacje o przebytych kursach i posiadanych umiejtnociach, rwnie wana jest osobowo i zainteresowania. Dzia "Praca" na portalu Biznes-Klasa.pl jest jednym z najbardziej rozbudowanych dziaw. Zosta on podzielony na dwie czci: "Szukam pracownika" i "Szukam pracy". Pierwsza jest przeznaczona dla wszystkich firm, ktre maj oferty zatrudnienia. Przedsibiorcy mog te skorzysta z wyszukiwarki osb poszukujcych pracy i przeglda zamieszczone CV. Z kolei cz "Szukam pracy" zostaa stworzona z myl o osobach, ktre chc znale prac lub przymierzaj si do zmiany obecnej. Tu mog zostawi swoje CV jako plik w formacie doc lub pdf. W dziale znajduje si te wyszukiwarka gotowych ofert zatrudnienia, ktre mona przeglda wg m.in. stanowisk, bran, wojewdztw i sw kluczowych. Dziki temu osoby poszukujce zatrudnienia mog znale prac zgodn ze swoimi preferencjami i kwalifikacjami. Warto zwrci uwag, e dzia "Praca", mimo e funkcjonalnoci wcale nie odbiega od wiodcych portali tego typu, jest w 100 procentach bezpatny - czego nie mona powiedzie o wielu portalach, ktre pomagaj w szukaniu pracy. Kolejnym praktycznym narzdziem na portalu Biznes-Klasa.pl s "Darmowe ogoszenia". Kada firma moe zamieci tu dowoln ilo ofert dotyczcych swojej dziaalnoci. Tym rozwizaniem powinni zainteresowa si przedsibiorcy, ktrym zaley na prezentacji oferty swojej firmy, produktw i usug. Teraz mog umieci kade, nawet najbardziej szczegowe ogoszenie dotyczce ich przedsibiorstwa. Liczba ogosze, ktre mona doda, jest nieograniczona. Do najbardziej ciekawych opcji naley te "Organizator Spotka". Jak sama nazwa wskazuje, uatwia on zorganizowanie spotka ze swoimi znajomymi. Wystarczy wybra odpowiadajcy termin oraz osoby, do ktrych ma dotrze wiadomo o planowanym spotkaniu. One odpowiadaj, ktre terminy im pasuj. "Organizator Spotka" wskazuje dokadn dat, ktra pasuje wszystkim zaproszonym osobom. To, kto odpowiedzia na zaproszenie, mona sprawdzi na stronie gwnej spotka. Z kolei w dziale "Wydarzenia" na portalu Biznes-Klasa.pl kady moe zamieci informacj o wydarzeniach zwizanych z biznesem, ktre odbd si w okolicy, a warto poleci je innym uytkownikom Biznes-Klasy. Wyszukiwarka pokazuje zaproszenia na takie wydarzenia, m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, spotkania biznesowe. Mona tu przeczyta m.in. o celu spotkania, adresatach, organizatorze i programie. W wyszukiwarce mona te wybra opcj przegldania wydarze z wybranego miasta lub wojewdztwa. Od niedawna Biznes-Klasa.pl ma te nowy design. W nowej szacie strony s bardziej dopracowane pod wzgldem graficznym. Pojawio si te wiele nowych i atrakcyjnie wizualnych elementw. Zmiany dotycz take kolorystyki. Generalnie portal jest teraz bardziej przyjazny dla oka, bardziej przejrzysty - a przez to bardziej praktyczny. Jedn z najwaniejszych zmian, ktrej nie wida, jest zupenie nowy silnik. Jego wprowadzenie znacznie podwyszyo standardy bezpieczestwa Biznes-Klasy. wiatowymi liderami wrd serwisw spoecznociowych s MySpace i Facebook. W MySpace.com kady dostaje osobisty profil, a wraz z nim narzdzia do grupowania i dzielenia si plikami - chodzi tu m.in. o zdjcia, muzyk, teledyski, filmy, dokumenty. Kady uytkownik moe te prowadzi wasnego bloga. Jednak MySpace.com przyciga uytkownikw przede wszystkim muzyk. Kady artysta moe utworzy tu profil oraz zamieszcza swoje utwory i teledyski. Uytkownicy nie maj problemu ze znalezieniem swoich ulubionych wykonawcw, poniewa MySpace.com jest podzielony wedug gatunkw muzycznych. Osoby zarejestrowane na serwisie mog te kupowa nagrania - cen okrelaj sami artyci. Na MySpace.com zarejestrowanych jest duo prawdziwych profili gwiazd muzyki, ktre zamieszczaj tam swoj twrczo. Facebook w pierwszej chwili wydaje si standardowym serwisem - oprcz opisu uytkownika mona na ni zamieci informacje o swojej szkole, fotografie, jak te dodawa znajomych i kontaktowa si z nimi. Jednak od innych portali rni si aplikacjami, ktre mona podczy do profilu - chodzi o wiadomoci, zdjcia i filmiki. Facebook na bieco pokazuje zmiany wprowadzane na profilach przez znajomych - co wane, mona na nie od razu reagowa i komentowa. Bardzo ciekaw opcj na portalu s te niestandardowe sondy zamieszczane przez administratorw. Zdecydowanym liderem w Polsce jest Nasza-Klasa.pl, ktra istnieje od listopada 2006 roku. Kady osoba moe tu znale znajomych ze szkolnych lat. Oprcz zaoenia profilu uytkownik moe m.in. przycza si do klas i szk, w ktrych si uczy, zaprasza znajomych oraz zamieszcza zdjcia i wiadomoci. Szczyt popularnoci Naszej-Klasy to przeom lat 2007/2008, kiedy informacje o istnieniu portalu ukazay si w najwikszych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz na rynku prasowym. Powstaa swoista moda na Nasz-Klas. Socjologowie z jednej strony mwili o fenomenie, a z drugiej tumaczyli to spoeczn natur czowieka, jego wrodzonym deniu do bycia w grupie i ciekawoci losami pozostaych czonkw grupy. Jak wskazay badania "Never Ending Friending" przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, serwisy spoecznociowe w yciu internautw stay si najbardziej atrakcyjnym medium. wiadcz o tym choby odpowiedzi na pytanie "Jeli miaby wolne 15 minut, ktr z poniszych rzeczy by zrobi?". Najwicej ankietowanych wybrao odpowied "Przegldanie serwisw spoecznociowych". Do wyboru byy te takie opcje, jak rozmowa przez telefon komrkowy, ogldanie telewizji, przegldanie internetu czy gry wideo. W ramach tego samego badania 70 proc. ankietowanych odpowiedziao, e nigdy nie nudzi si na serwisach spoecznociowych, a 45 proc., e dziki nim ich ycie stao si bardziej ekscytujce. I jeszcze jeden wany wynik, tym razem dotyczcy sfery biznesowej - 40 proc. badanych przyznao, e dziki serwisowi odkryli marki i produkty, ktre potem bardzo polubili. Jeszcze raz potwierdza si, e jest to znakomite narzdzie dla firm, ktre mog wykorzystywa serwisy na potrzeby kampanii reklamowej w formie ogosze. A poniewa internet funkcjonuje w skali globalnej, serwisy uatwiaj promocj i kontakty na caym wiecie. Portale spoecznociowe, takie jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl przeywaj swj rozkwit. S tani i skuteczn form promocji - jednak polskie firmy wci wykorzystuj je w niewielkim stopniu, nie dostrzegajc wielu korzyci z obecnoci na spoecznociwkach. A przecie, jak podaje eMarketer, jedna trzecia internautw bardziej ufa swoim znajomym z sieci ni internetowym reklamom i sprzedawcom. Moe wic lepiej - zamiast sta z boku - korzysta z portali spoecznociowych, aby dziaay na nasz korzy? Odpowied jest waciwie oczywista. Facebook.com, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl daj uytkownikom ogromne moliwoci.