Host 'szu.pl' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts'
Giełda Biznes Ofert
LOGOWANIE
Login:  
Hasło:  


 
Nie masz konta
w Giełdzie Biznes Ofert?
Załóż je teraz!
 
Zapomniałeś hasła
do Giełdy Biznes Ofert?
kliknij tu!
 
BIZNES OFERTY

DZIAŁY BRANŻOWE

INNE

GIEŁDA BIZNES OFERT


Bardzo prosto ZNAJDZIESZ KONTRAHENTÓW - tam, gdzie jest ich najwięcej


Zasady korzystania z zasobów Giełdy Biznes Ofert
 

Największa Giełda Biznes Ofert jest platformą wymiany ofert dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!
W zamian za korzystanie z bezpłatnych zasobów Giełdy Biznes Ofert, oraz portalu OPENKontakt.com użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronach www, oraz otrzymywanie ofert reklamowych pocztą email. Każdy zarejestrowany użytkownik może wyłączyć reklamy korzystając z opcji: Blokada reklam

 1. Korzystanie z Giełdy Biznes Ofert (logowanie do Giełdy, dodawanie ofert, wysyłanie odpowiedzi na oferty, wypełnianie formularzy itp.) oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
   
 2. Podczas zamieszczania ofert, oraz odpowiedzi należy wpisywać dane w odpowiednie pola formularza. Nie stosowanie się do tej zasady spowoduje, że Państwa oferta, lub odpowiedź zostanie usunięta z Giełdy Biznes Ofert i nie będziecie Państwo mogli umieszczać ofert ani odpowiedzi - dostęp zostanie zablokowany!
   
 3. Oferty należy zamieszczać tylko w działach tematycznie im odpowiadających. Jeśli nie ma działu, w którym chcieliby Państwo umieścić swoją ofertę, prosimy o zamieszczenie jej w dziale "Inne" lub przekazanie nam swoich sugestii na temat wprowadzenia nowego działu branżowego.
   
 4. Wszystkie oferty i odpowiedzi powinny mieć przynajmniej zwrotny adres email. Podanie dodatkowych danych teleadresowych ułatwi kontrahentom kontakt z Państwem.
   
 5. Zabrania się oferowania usług lub wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.
   
 6. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o charakterze towarzyskim i/lub z podtekstem erotycznym.
   
 7. Treść zamieszczanej oferty nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
   
 8. Zabrania się zamieszczania wielu kopii tej samej oferty w jednym dziale branżowym.
   
 9. Dopuszcza i zaleca się odświeżenie oferty (równoznaczne z jej ponownym zamieszczeniem) jednak nie częściej niż raz na dobę.
   
 10. Zabrania się umieszczania znaczników HTML w którymkolwiek z pól formularza oferty lub odpowiedzi.
   
 11. Zabrania się umieszczania ofert o treści w całości lub w przeważającej części pisanej wielkimi literami
   
 12. Zabrania się umieszczania ofert zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm.
   
 13. Zabrania się zamieszczania nieprawdziwych informacji.
   
 14. Zabrania się używania wyrazów niecenzuralnych.
   
 15. Zabrania się umieszczania ofert lub odpowiedzi oraz rejestrowania się w imieniu osób trzecich.
   
 16. Zabrania się zamieszczania ofert reklamujących systemy zarabiania w Internecie poprzez klikanie, odbieranie poczty e-mail lub polecanie użytkowników oraz innych tego typu programów.
   
 17. Zabrania się zamieszczania treści reklamowych nie związanych z ofertą jako odpowiedź do oferty. Odpowiedzi takie będą kasowane a ich nadawca zostanie zablokowany.
   
 18. Dane kontaktowe użytkowników Największej w Polsce Giełdy Biznes Ofert służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
   
 19. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację ofert na wszystkich współpracujących z OPENKontakt.com portalach w ramach Giełdy Biznes Ofert.
   
 20. Każdy nie zarejestrowany użytkownik, który zamieści ofertę bezpłatną, odpowie na ofertę innego użytkownika lub zapisze się na odbieranie wiadomości jest automatycznie rejestrowany w celu umożliwienia zarządzania zamieszczonymi ofertami i odpowiedziami. W wyniku automatycznej rejestracji użytkownik pocztą e-mail otrzymuje powiadomienie o rejestracji, wraz z loginem i hasłem dostępu.
   
 21. Każdy rejestrowany automatycznie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie następującej korespondencji pocztą e-mail:
  1. powiadomień o otrzymanych odpowiedziach na zamieszczone oferty
  2. powiadomień o potrzebie odświeżenia lub usunięcia oferty jeśli jest nie aktualna
  3. potwierdzeń zmian w ustawieniach indywidualnego konta
  4. nie częściej niż raz w miesiącu indywidualnego raportu aktywności z analizą działań użytkownika, poradami i wskazówkami jak korzystać z Giełdy Biznes Ofert.
  5. zaproszeń na szkolenia, konferencje itp.
  6. innych ofert promocyjnych, reklamowych

   
 22. Każdy zarejestrowany użytkownik może po zalogowaniu się na swoje konto :
  1. zmienić swoje dane teleadresowe,
  2. zmienić opcje otrzymywania ofert oraz wybrać działy branżowe, z których chce otrzymywać oferty biznesowe i/lub reklamowo-informacyjne,
  3. zarządzać swoimi ofertami i odpowiedziami (zmiana treści, odświeżenie, usunięcie)
  4. usunąć swój email z bazy użytkowników

   
 23. Zamieszczanie zdjęć:
  1. Zamieszczanie zdjęć jest bezpłatne.
  2. Do jednej oferty bezpłatnej można dodać jedno zdjęcie. Użytkownicy korzystający z Pełnego Dostępu mogą dodatkowo przy każdej ofercie zamieścić fotogalerię, w której może się znaleźć maksymalnie 9 dodatkowych zdjęć.
  3. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć w formacie JPG lub GIF.
  4. Nie dozwolone jest zamieszczanie zdjęć, na których będą podane dane teleadresowe lub logo firmy - zdjęcia takie będą usuwane. Wyjątkiem są zdjęcia zamieszczane przez użytkowników, korzystających z Pełnego Dostępu.

   
 24. Zlecanie tłumaczenia ofert:
  1. Za przetłumaczenie oferty na jedną wersję językową stan konta użytkownika zmniejszany jest o 5 punktów - zobacz punkt "Zasilanie konta".
  2. Stan konta użytkownika zmniejszany jest o podaną ilość punktów w momencie zlecenia tłumaczenia.
  3. Oferty wykasowane przez administrację Giełdy Biznes Ofert ze względów regulaminowych nie są tłumaczone, a odpowiednia ilość punktów jest zwracana do puli użytkownika.
  4. Oferty, które są w trakcie tłumaczenia, opisane są stosownym komentarzem w dziale "Twoje oferty" konta użytkownika.
  5. Dozwolone jest zlecenie tłumaczenia oferty w sytuacji gdy pula punktów dostępna w ramach konta użytkownika jest mniejsza niż koszt tłumaczenia. Zlecenie tłumaczenia pojawi się w kolejce zleceń oczekujących na realizację. W chwili zasilenia konta zlecenia będą realizowane wg kolejności numerów ID ofert i w ilości określonej przez wartość zasilenia konta. Przed zasileniem konta użytkownik może zmodyfikować kolejkę oczekujących zleceń.

   
 25. Zasilanie konta
  1. Koszt 1 punktu zasilenia konta wynosi 1 zł.
  2. Minimalna wartość zasilenia konta to 30 punktów.
  3. Aby otrzymać fakturę VAT na kwotę zasilenia konta należy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty przesłać pocztą email lub faxem prośbę o wystawienie faktury.
  4. W przypadku likwidacji konta niewykorzystana przez użytkownika pula punktów nie jest zwracana w żadnej postaci.

   
 26. Blokada reklam
  1. Usługa Blokada reklam oferowana jest w Okresach 3 miesięcznych. Istnieje możliwość wykupienia usługi na wielokrotną ilość Okresów o ile nie wybrano płatności przez SMS.
  2. Usługa Blokada reklam dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
  3. Usługa Blokada reklam umożliwia Użytkownikowi wyłączenie reklam wysyłanych w imieniu firm trzecich za pośrednictwem OPENKontakt.com, reklam wyświetlanych na stronach internetowych portalu OPENKontakt.com i Giełdy Biznes Ofert, powiadomień o nowych tematach w Forum Biznesowym OPENKontakt.com.
  4. Usługa Blokada Reklam nie pozwala na blokadę ważnych komunikatów administracyjnych (np. o pojawieniu się odpowiedzi na Państwa oferty, raportów aktywności itp.) oraz powiadomień o promocjach na usługi oferowane w ramach OPENKontakt.com i Giełdy Biznes Ofert.

   
 27. ZABRANIA SIĘ SPRZEDAŻY NASZYCH USŁUG. POBIERANIA KORZYSCI FINANSOWYCH ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI Z NASZEGO PORTALU. NIE ODPOWIADAMY ZA SZKODY WYNIKŁE Z DZIAŁALNOSCI OSÓB TRZECICH. Każdy kto chce oferować nasze usługi proszony jest o telefoniczny kontakt z nami. Powiadomimy jak stać się naszym przedstawicielem.
   
 28. W przypadku złożonej przez klienta rezygnacji z realizacji usługi płatnej, opłata nie podlega zwrotowi.
   
 29. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) z siedzibą w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert.
   
 30. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) z siedzibą w Białymstoku zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych ofert w przypadku uznania że są one zamieszczone niezgodnie z niniejszymi zasadami.
   
 31. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści oferty przez zleceniodawcę oferty nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ofert zamieszczonych w Największej w Polsce Giełdzie Biznes Ofert, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
   
 32. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) nie odpowiada za brak dostępu do Największej w Polsce Giełdy Biznes Ofert spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
   
 33. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do strony spowodowanych względami technicznymi, przy czym zobowiązuje się do skrócenia tych przerw do niezbędnego minimum.

 34. Niniejsze zasady obowiązują od momentu ich publikacji.
   
 35. OPENKontakt.com (BV Sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo do zmiany zasad bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Aktualna wersja zasad korzystania z zasobów Giełdy Biznes-Ofert będzie każdorazowo dostępna na stronach www.OPENKontakt.com i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 36. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 37. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu OPENKontakt.com po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

Administracja Giełdy Biznes-Ofert - BV Sp. z o.o.REGULAMIN  |  O NAS  |  KONTAKT  |  PRZYJACIELE  |  NAPISALI O NAS  |  NEWS ISO 9001:2008
GIEŁDA BIZNES OFERT
Czy wiesz że w każdej wersji językowej są inne oferty?

Dodaj swoją ofertę bezpłatnie - to tylko chwila a jest ona autoamtycznie widoczna na 85 portalach w Polsce i na świecie.

Dodaj zdjęcie do swojej oferty - to daje zdecydowanie większe efekty.

Codziennie pojawia sie około 6000 nowych ofert.

Przeglądaj oferty w działach branżowych - tam znajdziesz też odpowiednie podkategorie aby przegladać tylko te oferty które Ciebie interesują.

Cenisz swój czas, oczekujesz wyników bez ryzyka - zobacz
Złoty Pakiet - usługa ze 100% gwarancją efektów!
(c) BV Sp. z o.o.   hosting: Szu.pl
 
Dlaczego warto korzystać z serwisów społecznościowych? Promocja firmy i jej produktów, poszukiwanie tańszych usług, budowa wizerunku - to tylko niektóre korzyści, jakie firmy mogą osiągnąć dzięki portalom społecznościowym. To nowe narzędzie do rozwoju i tani sposób na dotarcie do tysięcy użytkowników. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl - w ostatnich czasach możemy zauważyć ogromną popularność serwisów społecznościowych. Aż 80 proc. polskich internautów odwiedziło już jakąś społecznościówkę, a ponad 2/3 ma profil na co najmniej jednym takim portalu! - takie są wyniki pierwszej polskiej edycji badania "Never Ending Friending". Prawie połowa osób korzystających z internetu zagląda do społecznościówki codziennie lub prawie codziennie. Warto pamiętać, że serwisy takie jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl są współtworzone przez użytkowników, którzy często mają wspólne zainteresowania. To sprawia, że dzięki nim można dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy. Są więc skutecznym narzędziem marketingowym. Ten potencjał nie mógł nie zostać zauważony przez ludzi związanych z biznesem. Coraz popularniejsze są portale, które skupiają przedsiębiorców. Dla nich jest to miejsce, w którym mogą promować swoje firmy, znaleźć nowych pracowników i tanie usługi. Ale nie tylko - tu można przede wszystkim nawiązać nowe, korzystne kontakty biznesowe. Ciekawe pod tym względem portale to np. Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl oraz Profeo.pl. Z badań przeprowadzonych przez Gemius na zlecenie Profeo.pl wynika, że dzięki serwisom społecznościowym połowa użytkowników biznesowych nawiązała nowe znajomości. Jedna trzecia badanych spotkała się z osobami, z którymi kontaktowała się na biznesowym portalu społecznościowym. Natomiast 21 proc. już zrealizowało wspólne przedsięwzięcie z osobą poznaną w serwisie! Firmy są coraz częściej obecne w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Biznes-Klasa.pl także dlatego, że mogą spotkać tam swoich klientów. Co ciekawe - jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Jupiter Research - aż jedna trzecia internautów przyznaje, że społecznościówki wpływają na ich decyzje zakupowe. Skąd tak wysoki wynik? Chodzi m. in. o to, że członkowie tej samej społeczności cieszą się większym zaufaniem. Z kolei aż 85 proc. użytkowników społecznościówek uważa, że przedsiębiorstwa powinny współpracować ze swoimi klientami wykorzystując do tego społeczności internetowe (badania Opinion Research). Przedsiębiorcy z pewnością powinni mieć to na uwadze, wchodząc na portale takie, jak np. na Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, GoldenLine.pl, Profeo.pl, Grono.net, Biznes-Klasa.pl. Przed podjęciem decyzji o założeniu konta warto przyjrzeć się portalom i zastanowić się, czego od nich oczekujemy. Jeśli chodzi o zdobycie perspektywicznych znajomych do biznesu, interesującą opcją będzie Biznes-Klasa.pl. Powstała ona przede wszystkim po to, aby ułatwić osobom i firmom kontakty biznesowe. Hasło portalu to "Po znajomości - zawsze łatwiej". Mimo, że działa dopiero od listopada, wyróżnia się liczbą funkcji i narzędzi. Aby rozwijać działalność i ofertę firmy na portalu, można tu nie tylko zamieścić ofertę firmy, artykuły i udzielać się na branżowym forum - ale też m.in. organizować spotkania, informować o ciekawych wydarzeniach, umieszczać zapytania biznesowe i uczestniczyć w grupach branżowych. Na portalu Biznes-Klasa.pl wykorzystano model polegający na odświeżaniu znajomości, tym razem z pracy. Na portalu dostępna jest specjalna wyszukiwarka osób i firm. Każdy może w ramach swojego profilu stworzyć własną ścieżkę zawodową oraz opisać aktualną działalność. Użytkownicy portalu zobowiązani są do wzajemnej pomocy w kontaktach biznesowych. Na takich portalach można poznać wiele osób prowadzących biznes w interesujących nas branżach. Wielu z nich to znajomi naszych znajomych - a dzięki temu można prowadzić z nimi interesy na bardziej swobodnej, koleżeńskiej stopie. Warto mieć jak najwięcej kontaktów, bo im więcej znajomości, tym więcej korzyści. Takie kontakty dają Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl. Dla firm portale biznesowe to ogromna baza informacji dotyczących rynku i branży. Dlatego też tak często korzystają z serwisów typu GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl czy Profeo.pl. Na Biznes-Klasie przedsiębiorcy mogą pisać nie tylko o swoich produktach, ale też - co jest szczególnie cenną możliwością - sami mogą zostać moderatorami grup dotyczących konkretnych branż. Moderatorzy branż działają wykorzystując już gotowe narzędzia i popularność serwisu. Mogą zgłaszać własne pomysły, moderować forum i umieszczać nowości dotyczące przedsiębiorstwa i branży. Taka aktywność z pewnością służy rozwojowi firmy. Biznesowe społeczności internetowe działają jak spotkania online dla specjalistów z dziedziny biznesu. Tak działa m.in. LinkedIn.com, Biznes-Klasa.pl, GoldenLine.pl czy Profeo.pl. Przedsiębiorcy mogą tu nawiązywać kontakty bezpośrednio ze sobą lub w ramach grup, które skupiają osoby o podobnych zainteresowaniach i wspólnych celach. Np. na portalu Biznes-Klasa.pl służy temu użyteczne narzędzie "Grupy branżowe". To osoby i firmy skupione wokół konkretnych branż. Tu można znaleźć osoby, które mają podobne problemy branżowe, podzielić się pomysłami i dowiedzieć, jak rozwinąć swoją działalność. Jeśli nie ma interesującej grupy, każdy może stworzyć nową. Co ważne, każdy może zostać moderatorem grupy branżowej. Na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej ciekawych narzędzi, które przyciągają użytkowników. Jednak tych jest dużo i nie zawsze są skuteczne. Warto więc skupić się na takich, które stale wprowadzają nowości, dzięki którym na portalu rzeczywiście widać ruch i aktywność. Jednym z najlepszych przykładów jest portal Biznes-Klasa.pl, który powstał właśnie po to, aby ułatwić osobom i firmom kontakty biznesowe. Portal przyciąga użytkowników głównie dzięki kolejnym wdrażanym przez siebie innowacjom. Ciekawe opcje mają też Facebook.com, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl. W obecnych czasach jesteśmy coraz bardziej zaangażowani w życie internetowe - często staje się ono naszym drugim życiem. Jak pokazują badania, użytkownicy wurtualnych społeczności coraz rzadziej korzystają z innych mediów. Wg TNS, Teenage Research Unlimited i Marketing Evolution co piąta osoba zaangażowana w społecznościówki przestaje korzystać z innych form rozrywki, takie jak oglądanie telewizji, gry komputerowe czy nawet inne strony internetowej sieci. To powoduje, że takie portale, jak Facebook.com, Biznes-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, Profeo.pl cieszą się coraz większą popularnością. Dla 15 proc. internautów logowanie się na popularny serwis, taki jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl to pierwsza czynność każdego dnia. Z kolei 16 proc. internautów robi to przed pójściem do pracy lub szkoły, 25 proc. - w czasie przeznaczonym na pracę lub naukę, 31 proc. - po powrocie do domu, a 68 proc. - wieczorem. Co ciekawe, mimo że z portali społecznościowych można korzystać tylko za pośrednictwem internetu, są one znane nie tylko internautom. Bo któż nie słyszał o serwisach Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com czy Grono.net? Co internauci najczęściej robią w portalach społecznościowych? Najpopularniejszą formą ich aktywności jest ocenianie zawartości serwisów oraz narzędzi i produktów oferowanych przez sieć. Takie oceny zostawia w internecie 4 na 5 użytkowników. Z kolei 2 na 3 zamieszcza w sieci fotografie oraz pliki multimedialne, a blisko połowa zostawia komentarze. Dotyczy to oczywiście popularnych i skutecznych portali, takich jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl. Dlaczego portale społecznościowe cieszą się tak dużą popularnością? Z upływem lat więzy w społeczeństwie stawały się coraz słabsze - a serwisy społecznościowe stały się okazją do ich nawiązania i odnowienia. Ten pogląd ma potwierdzenie w wynikach badań Womma.org. Według nich osoby zarejestrowane na serwisach społecznościowych wykorzystują je w pierwszej kolejności do kontaktów z przyjaciółmi (69 proc.), odświeżania znajomości ze znajomymi, z którymi stracili kontakt (46 proc.) oraz komunikacji z członkami rodziny (41 proc.). Warto zwrócić uwagę na to, że społecznościówki, oprócz zapewniania nam przyjemności w wolnym czasie, są także źródłem wiarygodnych informacji. Wiadomości, które na nich znajdziemy, są wolne od maniery znanej z newsów, a jednocześnie pozbawione komercyjnego podtekstu. Siłę takich portali, jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl stanowi szczerość i prawdziwość przekazu zamieszczanego przez użytkowników. Bo to użytkownicy są tu autorami i bardzo często moderatorami. Np. na Biznes-Klasie każdy może zostać moderatorem grupy branżowej i w jej ramach rozwijać swoją firmę i branżę - wykorzystując już gotowe narzędzia i popularność portalu. To bardzo interesująca opcja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swoich branżach, a jednocześnie promować swoje firmy i usługi. Serwisy społecznościowe to najlepszy dowód na to, że mimo ciągłej komercjalizacji internet jest wciąż znakomitym miejscem do wolnej, niezależnej wymiany poglądów i stanowisk między ludźmi. To również dlatego Biznes-Klasa.pl, Facebook.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl czy Profeo.pl wciąż zyskują nowych użytkowników. Jak wskazują badania, aż 75 proc. użytkowników internetu traktuje serwisy społecznościowe jako użyteczne narzędzie kontaktu z innymi. Co ważne, pomagają one przezwyciężyć różne bariery i przeszkody w kontakcie, takie jak odległość czy nieśmiałość użytkowników. Największą tajemnicą sukcesu serwisów społecznościowych jest zjawisko, które określamy jako Web2.0. Dzięki niemu internet otworzył się na zwykłych ludzi - i dał im niespotykane dotychczas możliwości prezentacji siebie oraz publikacji. Dziś każdy może zdecydować, jakie pliki chce zamieszczać i z kim chce się kontaktować przez sieć. Jeszcze kilkanaście lat temu było to nie do pomyślenia, więc tym bardziej nie do zrealizowania. Internetowa sieć przewróciła całą sytuację. Dziś jesteśmy w punkcie, w którym portale społecznościowe zawojowały internetem. Facebook.com, Nasza-Klasa.pl czy MySpace.com popularnością biją na głowę "standardowe" serwisy i ich klasyczną ofertę. Biznesowe serwisy społecznościowe to świetne miejsce do znalezienia pracy oraz pracownika. Warto pamiętać, że wielu pracodawców najchętniej zatrudniałoby w firmie osoby znane, w tym rodzinę. Zamknięta społeczność, jaką jest serwis społecznościowy, daje namiastkę takiej wspólnoty i poczucie przynależności do grupy. Osoby znajome, choćby tylko z listy na Biznes-Klasie, cieszą się naszym większym zaufaniem. Warto o tym pamiętać w kontekście poszukiwania pracy. Ale także specjaliści od rekrutacji coraz częściej szukają pracowników na portalach społecznościowych, takich jak GoldenLine.pl, Biznes-Klasa.pl, Profeo.pl czy LinkedIn.com. Liczą są dla nich nie tylko informacje o przebytych kursach i posiadanych umiejętnościach, równie ważna jest osobowość i zainteresowania. Dział "Praca" na portalu Biznes-Klasa.pl jest jednym z najbardziej rozbudowanych działów. Został on podzielony na dwie części: "Szukam pracownika" i "Szukam pracy". Pierwsza jest przeznaczona dla wszystkich firm, które mają oferty zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z wyszukiwarki osób poszukujących pracy i przeglądać zamieszczone CV. Z kolei część "Szukam pracy" została stworzona z myślą o osobach, które chcą znaleźć pracę lub przymierzają się do zmiany obecnej. Tu mogą zostawić swoje CV jako plik w formacie doc lub pdf. W dziale znajduje się też wyszukiwarka gotowych ofert zatrudnienia, które można przeglądać wg m.in. stanowisk, branż, województw i słów kluczowych. Dzięki temu osoby poszukujące zatrudnienia mogą znaleźć pracę zgodną ze swoimi preferencjami i kwalifikacjami. Warto zwrócić uwagę, że dział "Praca", mimo że funkcjonalnością wcale nie odbiega od wiodących portali tego typu, jest w 100 procentach bezpłatny - czego nie można powiedzieć o wielu portalach, które pomagają w szukaniu pracy. Kolejnym praktycznym narzędziem na portalu Biznes-Klasa.pl są "Darmowe ogłoszenia". Każda firma może zamieścić tu dowolną ilość ofert dotyczących swojej działalności. Tym rozwiązaniem powinni zainteresować się przedsiębiorcy, którym zależy na prezentacji oferty swojej firmy, produktów i usług. Teraz mogą umieścić każde, nawet najbardziej szczegółowe ogłoszenie dotyczące ich przedsiębiorstwa. Liczba ogłoszeń, które można dodać, jest nieograniczona. Do najbardziej ciekawych opcji należy też "Organizator Spotkań". Jak sama nazwa wskazuje, ułatwia on zorganizowanie spotkań ze swoimi znajomymi. Wystarczy wybrać odpowiadający termin oraz osoby, do których ma dotrzeć wiadomość o planowanym spotkaniu. One odpowiadają, które terminy im pasują. "Organizator Spotkań" wskazuje dokładną datę, która pasuje wszystkim zaproszonym osobom. To, kto odpowiedział na zaproszenie, można sprawdzić na stronie głównej spotkań. Z kolei w dziale "Wydarzenia" na portalu Biznes-Klasa.pl każdy może zamieścić informację o wydarzeniach związanych z biznesem, które odbędą się w okolicy, a warto polecić je innym użytkownikom Biznes-Klasy. Wyszukiwarka pokazuje zaproszenia na takie wydarzenia, m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, spotkania biznesowe. Można tu przeczytać m.in. o celu spotkania, adresatach, organizatorze i programie. W wyszukiwarce można też wybrać opcję przeglądania wydarzeń z wybranego miasta lub województwa. Od niedawna Biznes-Klasa.pl ma też nowy design. W nowej szacie strony są bardziej dopracowane pod względem graficznym. Pojawiło się też wiele nowych i atrakcyjnie wizualnych elementów. Zmiany dotyczą także kolorystyki. Generalnie portal jest teraz bardziej przyjazny dla oka, bardziej przejrzysty - a przez to bardziej praktyczny. Jedną z najważniejszych zmian, której nie widać, jest zupełnie nowy silnik. Jego wprowadzenie znacznie podwyższyło standardy bezpieczeństwa Biznes-Klasy. Światowymi liderami wśród serwisów społecznościowych są MySpace i Facebook. W MySpace.com każdy dostaje osobisty profil, a wraz z nim narzędzia do grupowania i dzielenia się plikami - chodzi tu m.in. o zdjęcia, muzykę, teledyski, filmy, dokumenty. Każdy użytkownik może też prowadzić własnego bloga. Jednak MySpace.com przyciąga użytkowników przede wszystkim muzyką. Każdy artysta może utworzyć tu profil oraz zamieszczać swoje utwory i teledyski. Użytkownicy nie mają problemu ze znalezieniem swoich ulubionych wykonawców, ponieważ MySpace.com jest podzielony według gatunków muzycznych. Osoby zarejestrowane na serwisie mogą też kupować nagrania - cenę określają sami artyści. Na MySpace.com zarejestrowanych jest dużo prawdziwych profili gwiazd muzyki, które zamieszczają tam swoją twórczość. Facebook w pierwszej chwili wydaje się standardowym serwisem - oprócz opisu użytkownika można na niż zamieścić informacje o swojej szkole, fotografie, jak też dodawać znajomych i kontaktować się z nimi. Jednak od innych portali różni się aplikacjami, które można podłączyć do profilu - chodzi o wiadomości, zdjęcia i filmiki. Facebook na bieżąco pokazuje zmiany wprowadzane na profilach przez znajomych - co ważne, można na nie od razu reagować i komentować. Bardzo ciekawą opcją na portalu są też niestandardowe sondy zamieszczane przez administratorów. Zdecydowanym liderem w Polsce jest Nasza-Klasa.pl, która istnieje od listopada 2006 roku. Każdy osoba może tu znaleźć znajomych ze szkolnych lat. Oprócz założenia profilu użytkownik może m.in. przyłączać się do klas i szkół, w których się uczył, zapraszać znajomych oraz zamieszczać zdjęcia i wiadomości. Szczyt popularności Naszej-Klasy to przełom lat 2007/2008, kiedy informacje o istnieniu portalu ukazały się w największych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz na rynku prasowym. Powstała swoista moda na Naszą-Klasę. Socjologowie z jednej strony mówili o fenomenie, a z drugiej tłumaczyli to społeczną naturą człowieka, jego wrodzonym dążeniu do bycia w grupie i ciekawości losami pozostałych członków grupy. Jak wskazały badania "Never Ending Friending" przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, serwisy społecznościowe w życiu internautów stały się najbardziej atrakcyjnym medium. Świadczą o tym choćby odpowiedzi na pytanie "Jeśli miałbyś wolne 15 minut, którą z poniższych rzeczy byś zrobił?". Najwięcej ankietowanych wybrało odpowiedź "Przeglądanie serwisów społecznościowych". Do wyboru były też takie opcje, jak rozmowa przez telefon komórkowy, oglądanie telewizji, przeglądanie internetu czy gry wideo. W ramach tego samego badania 70 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nigdy nie nudzi się na serwisach społecznościowych, a 45 proc., że dzięki nim ich życie stało się bardziej ekscytujące. I jeszcze jeden ważny wynik, tym razem dotyczący sfery biznesowej - 40 proc. badanych przyznało, że dzięki serwisowi odkryli marki i produkty, które potem bardzo polubili. Jeszcze raz potwierdza się, że jest to znakomite narzędzie dla firm, które mogą wykorzystywać serwisy na potrzeby kampanii reklamowej w formie ogłoszeń. A ponieważ internet funkcjonuje w skali globalnej, serwisy ułatwiają promocję i kontakty na całym świecie. Portale społecznościowe, takie jak Facebook.com, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, GoldenLine.pl, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl przeżywają swój rozkwit. Są tanią i skuteczną formą promocji - jednak polskie firmy wciąż wykorzystują je w niewielkim stopniu, nie dostrzegając wielu korzyści z obecności na społecznościówkach. A przecież, jak podaje eMarketer, jedna trzecia internautów bardziej ufa swoim znajomym z sieci niż internetowym reklamom i sprzedawcom. Może więc lepiej - zamiast stać z boku - korzystać z portali społecznościowych, aby działały na naszą korzyść? Odpowiedź jest właściwie oczywista. Facebook.com, GoldenLine.pl, Nasza-Klasa.pl, MySpace.com, Grono.net, Profeo.pl czy Biznes-Klasa.pl dają użytkownikom ogromne możliwości.